Bli medlem Min side

Personvernerklæring

Personvern

PERSONVERNERKLÆRING FOR KONSUMGRUPPEN

Hva er en personvernerklæring

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning, er om opplysningene direkte eller indirekte kan identifisere en konkret person.

Trygg innhenting og behandling av personopplysninger i Konsumgruppen

Du skal føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak, både tekniske og organisatoriske, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar.

For egne ansatte og søkere til ledige stillinger i Konsumgruppen har vi utarbeidet egne personvernerklæringer.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Konsumgruppen behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger

Personopplysninger som lagres

Personopplysninger fra medlemmer og andre samarbeidspartnere vil i det vesentligste være opplysninger som identifiserer kontaktpersoner hos disse. I det følgende omtales medlemmet og samarbeidspartner som du/dere.

Så lenge vi er forpliktet til det etter loven og til de oppgitte angitte formål, lagrer vi følgende personopplysninger om våre medlemmer og samarbeidspartnere:

Navn, adresse, telefonnummer, bankkonto og epostadresse, passord for innlogging på «min side», medlemsaktiviteter og medlemskommunikasjon.

Endring av kontaktperson meldes til Konsumgruppen til post@konsumgruppen.no.

Personopplysninger for innlogging til Konsumgruppen «MIN SIDE»

Konsumgruppen lagrer dine personopplysninger slik at du får tilgang til den informasjonen du er avhengig av. Etter innlogging på «MIN SIDE» får dere tilgang til bedriftens innkjøpsomsetning og bonusinformasjon. Denne siden er kun tilgjengelig via innlogging med medlemsnummer og et personlig passord. Dette passordet er det kun du som kjenner til, og kan endres når du ønsker. Vi lagrer disse opplysningene så lenge du er medlem i Konsumgruppen og i inntil 12 måneder etter at medlemskapet er avsluttet for å kunne behandle henvendelser fra deg. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

Som medlem i Konsumgruppen skal du fortrinnsvis gjøre dine innkjøp fra de samarbeidspartnere som Konsumgruppen har avtale med. Medlemmene skal være kjent med hvilke samarbeidspartnere Konsumgruppen til enhver tid har inngått avtaler med. Disse opplysningene finnes på hjemmesidene til Konsumgruppen

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Personopplysninger vi mottar fra medlemmer, lagres for å kunne administrere medlemskapet.

Personopplysninger vi mottar fra samarbeidspartnere, lagres for å kunne oppfylle samarbeidsavtalene og medlemsavtalene.

Grunnlaget for behandlingen

Innsamlede personopplysninger benyttes for å oppfylle en avtale vi har inngått med din bedrift, henholdsvis en medlemsavtale eller en samarbeidsavtale. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art. 6 (a) og 6 (b).

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en avtale, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Konsumgruppen forhandler avtaler med våre samarbeidspartnere på vegne av  medlemmene. For å oppfylle våre forpliktelser må våre samarbeidspartnere til enhver tid vite hvilke medlemmer vi har.

Etter innmelding i Konsumgruppen vil vi etter avtale med deg ukentlig sende ut medlemmets navn, adresse, og ønsket kontaktinformasjon mm til alle våre samarbeidspartnere.

Alle våre samarbeidspartnere er deretter selv behandlingsansvarlig for dine personopplysninger ifølge regelverket.

Vi vil videre gi tredjeparter tilgang til innsamlede personopplysninger dersom dette er nødvendig for å sikre formålet med behandlingen. Dette gjelder først og fremst våre leverandører av data. Det er inngått databehandleravtaler med tredjeparter som får tilgang til personopplysninger fra Konsumgruppen. Disse tredjeparter vil ikke kunne benytte seg av disse personopplysninger til andre formål enn det som er avtalt med oss. Tredjeparter er på tilsvarende måte forpliktet til å inngå databehandleravtaler med sine underleverandører.

For øvrig vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området, hvor de samme personvernhensyn gjør seg gjeldende.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt behandles i våre systemer så lenge din bedrift er medlem eller samarbeidspartner til Konsumgruppen. Opplysninger vi etter Bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til Personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både bruk av fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Klage til Datatilsynet

Hvis du opplever noe du mener er brudd på personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 01.10.2021. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen, og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende e-post adresse: post@konsumgruppen.no

Cookie-erklæring

Konsumgruppen benytter cookies. Cookies er små informasjonskapsler som nettsiden lagrer på datamaskinen eller den mobile enheten din. Dette gjør at nettsiden blant annet kan huske handlingene eller preferansene dine over tid og for å vise mest mulig relevant innhold og annonsering til deg på konsumgruppen.no. Vi bruker følgende cookies: Google Analytics

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Forhåndsinnstilling i nettleser om at brukeren aksepterer cookies anses som et samtykke. Du kan alltid velge å ikke akseptere en cookie ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise cookie eller til at du må godkjenne en cookie, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

For å lese mer om cookies, inkludert hvordan du kan reservere deg mot disse på datamaskinen din, se for eksempel: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Konsumgruppen
Karenslyst Allé 12
0278 Oslo