Bli medlem Min side

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven i Konsumgruppen ble innført 1. juli 2022 og pålegger bedrifter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og gi innsyn til interessenter. Konsumgruppen har systematisert arbeidet for å sikre oppnåelse av lovens formål. De har utviklet en arbeidsmetode basert på informasjon fra ulike kilder og har gjennomført aktsomhetsvurderinger av leverandører og egne rutiner.

Konsumgruppen har et ansvarlig organ, Administrativ ledergruppe (ALG), som er ansvarlig for arbeidet med åpenhetsloven. De har også samarbeidet med ASKO, deres største grossist, og BAMA, deres største leverandør av frukt og grønnsaker, for å få innsikt i deres risikovurderinger og arbeidsmetoder.

ASKO har implementert bærekraftstrategier, har en Code of Conduct for leverandører, utfører risikovurderinger, og gjennomfører revisjoner for å sikre etterlevelse av aktsomhetsvurderinger. Konsumgruppen vurderer at ASKO arbeider med bærekraft og åpenhetsloven på en grundig og systematisk måte.

BAMA har også arbeidet lenge med bærekraft og har implementert etiske retningslinjer, risikovurderinger, og er medlem av Etisk Handel Norge. Konsumgruppen vurderer at BAMA har et innarbeidet arbeidssett og holdninger knyttet til åpenhetsloven.

NorEngros har samarbeidet med Factlines og Etisk Handel i mange år og benytter OECD-modellen for aktsomhetsvurderinger. De har et eget verktøy for risikovurdering og foretar revisjoner og undersøkelser hos produsenter.

Alle selskapene er forpliktet til å redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven. Konsumgruppen har gjennomgått materialet fra NorEngros og konkluderer med at de arbeider i tråd med loven.

Generelt opplever Konsumgruppen at alle de tre selskapene arbeider grundig og systematisk med bærekraft og åpenhetsloven. De mener at risikoen for alvorlige brudd er lav, men de vil fortsette å samarbeide med leverandørene og vurdere tiltak ved høy risiko.»

Ytterligere informasjon og dokumentasjon ta kontakt med oss på e-post: post@konsumgruppen.no

Stig Hagen

Daglig leder –  Konsumgruppen