Bli medlem Min side

Om oss

Om Konsumgruppen

Konsumgruppen er i dag en av de ledende innkjøpskjeder til Norsk Storhusholdnings- og Servicemarkedet, samt en sterk pådriver for kjedestyrt innkjøp.

Konsumgruppens overordnede mål og intensjon er å tilby noen av markedets beste betingelser på varer og tjenester din virksomhet har behov for.


• være aktivt tilstede i markedet
• bygge relasjoner og tillitt
• tett samarbeid mellom partene (kjeden – medlemmene – leverandørene)
• tilby gode betingelser
• synliggjøre besparelser
• oppnå medlemsforståelse
• oppnå lojalitetsforståelseProduktet Konsumgruppen vil aldri være bedre enn at de som skal og vil bruke det er og blir fornøyd. Konsumgruppen tilbyr kjedestyrt innkjøp med et nærmest komplett sett varer og tjenester. Vi jobber kontinuerlig for å bli bedre og for å utvikle oss i takt med medlemmenes ønsker, behov og markedets utvikling.

Ved å bygge langvarige gode og lojale relasjoner til våre medlemmer og samarbeidspartnere bidrar vi til økt verdiskapning og bedre lønnsomhet. Flere og flere medlemmer ser fordelene ved å være lojal overfor produktet KONSUMGRUPPEN. Fordelene skapes igjennom tillit.Fordelene av å være flere gir kjedestyrt innkjøp troverdighet, styrke, gode betingelser og gevinst på innkjøp målt i kroner og øre.

Det er med stolthet vi presenter vårt produkt!