Om oss

Konsum Gruppen Norge AS er i dag en av de ledende innkjøpskjeder til Norsk Storhusholdnings- og Servicemarkedet, samt en sterk pådriver for kjedestyrt innkjøp.

Konsum Gruppens overordnede mål og intensjon er å tilby noen av markedets beste betingelser på varer og tjenester din virksomhet har behov for.

 

Vår intensjon er:

  • være aktivt tilstede i markedet
  • bygge relasjoner og tillitt
  • tett samarbeid mellom partene (kjeden – medlemmene – leverandørene)
  • tilby gode betingelser
  • synliggjøre besparelser
  • oppnå medlemsforståelse
  • OPPNÅ LOJALITETSFORSTÅELSE

Produktet Konsum Gruppen vil aldri være bedre enn at de som skal og vil bruke det er og blir fornøyd.  Konsum Gruppen tilbyr kjedestyrt innkjøp med et nærmest komplett sett varer og tjenester. Vi jobber kontinuerlig for å bli bedre og for å utvikle oss i takt med medlemmenes ønsker, behov og markedets utvikling.

Ved å bygge langvarige  gode og lojale relasjoner til våre medlemmer og samarbeidspartnere bidrar vi til økt verdiskapning og bedre lønnsomhet. Flere og flere medlemmer ser fordelene ved å være lojal overfor produktet KONSUM GRUPPEN. Fordelene skapes igjennom tillitt.

Fordelene av å være flere gir kjedestyrt innkjøp troverdighet, styrke, gode betingelser og gevinst på innkjøp målt i kroner og øre.

Det er med stolthet vi presenter vårt produkt!