• Konsumgruppen

    Konsumgruppen «Min side» endrer brukerinnlogging 8. mai 2023

    Endringen vil bli en totrinnsbekreftelse (autentisering) som vil øke sikkerhetsnivået. Samtidig endres navnet «Min side» til KonsumConnect. Konsumgruppen vil komme med en utfyllende  informasjon om hvordan ny innlogging utføres. Din lokale regionsjef og hovedkontoret vil være behjelpelig, slik at dette går så sømløst som mulig.

Ønsker du å vite mer om fordelene ved å være medlem hos Konsumgruppen?


Ta kontakt med oss
KGN Samarbeidslogoer