Bli medlem Min side

Bærekraft

Bærekraft

Konsumgruppen har som mål å være en ledende aktør innen miljø og bærekraft i vårt marked.

Å gjøre gode valg og prioriteringer innenfor miljø og bærekraft kan være en utfordring i hverdagen for mange. Vi ønsker derfor å legge til rette for at din bedrift skal kunne ta enkle valg som er med å bidra til et positivt klimaregnskap.

Alle kan bidra for å sikre en mer bærekraftige verdikjede.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og søker aktivt etter mer bærekraftige løsninger

Vi ha inngått avtale med leverandører som Klimato, Plateful og Matvett

Vi har avtaler med leverandører som tilbyr miljøforbedrende varer og tjenester

Vi ønsker å veilede og støtte medlemmer som ønsker å bli miljøsertifisert

Vi arbeider kontinuerlig med å sikre at våre leverandører har et godt og solid miljøstyringssystem

Vi ønsker å være en positiv pådragsgiver for en mer bærekraftig bransje