Konsum Gruppen

Viktig informasjon!

Publisert: 20. mars 2020

Konsum Gruppen Norge AS er i løpende kontakt med andre i bransjen for fortløpende avklaringer og ønskede politiske innspill knyttet til endringer i utfordringsbildet for vår bransje.