Køltzow

Stopper salget fortløpende av ulike rødlistede produkter

Publisert: 24. september 2019

Bærekraftig sjømat er en viktig del av BAMA Storkjøkken sin bærekraft strategi. Vi har klare KPI mål på kategorien. For å nå våre mål fjerner vi ytterligere arter fra våre kataloger. Det er viktig at vi tilbyr våre kunder alternative produkter og at de i sin tur kommuniserer dette til sine gjester.

Som et ledd i dette stopper vi salget fortløpende av ulike rødlistede produkter.

  • Vi ser at andelen rødlistede produkter stadig går nedover i BAMA Storkjøkken, men vi sliter med å nå våre mål.
  • På Tunfisk har vi fjernet konvensjonelle varer og gått over til MSC sertifisert vare. (1600 kg. i år med konvensjonell vare.)
  • Breiflabb er tatt ut grunnet uregulert fiske, fiske av ikke kjønnsmoden fisk og liten kunnskap om bestanden. ( 6,3 tonn hittil i år)
  • UER er ute grunnet sterkt overfiske og denne er sterkt utryddingstruet i norske farvann. (Finnes MSC sertifisert fiske på Island) (2,8 tonn hittil i år)
  • Skate er tatt ut og mange norske Skate – og hai – arter er utryddingstruet. ( 1100 kg hittil i år)
  • Norsk Hummer skal ut i sesongen og erstattes med Europeisk hummer. ( 615 kg hittil i år )
  • Når det gjelder Steinbit driver vi å undersøke hvor fisket foregår i og med at denne kun selges som opptint filet. (18,3 tonn hittil i år)

Sjekk denne linken til WWF sine sider:
https://www.wwf.no/sjømatguiden?category=red