Anticimex

Skjeggkre-frykt på norske arbeidsplasser

Publisert: 11. juni 2019

Skjeggkre blir mer og mer utbredt hos norske bedrifter, og det gjelder å være tidlig ute for å kunne bekjempe skjeggkre på et tidligst mulig stadium.

Anticimex tilbyr nå avtale om overvåking av lokaler for skjeggkre. Vi setter ut skjeggkre-detektorer på egnede steder for å avdekke eventuell forekomst. Oppdages skjeggkre vil Anticimex komme med råd, veiledning og tilbud på bekjempelse.

Skjeggkre utvikler og formerer seg ganske langsomt, så jo tidligere man begynner med bekjempelse, jo mindre vil dette påvirke bedriftens daglige drift.

Vår erfaring er at bedrifter først oppdager skjeggkre når problemet har fått et betydelig omfang.

Kontakt oss for bestilling:

Jessica Andersson
Key account manager

Jessica.andersson@anticimex.no
+47 954 38 513