ASKO

Retur av varer – unntak fra leveranseavtalen med ASKO

Publisert: 16. mars 2020

Til informasjon!

I disse vanskelige tider kommer det mange henvendelser fra kunder som ønsker å returnere varer. Som hovedregel har vi nå satt opp at tørrvarer vil kunne returneres, mens det for kjøle- og frysevarer ikke vil være mulig å ta varene tilbake dersom de har vært av ASKO-bilen. Dette er grunnet reglementet for mattrygghet og at vi ikke kan bryte kjøle- og frysekjeden for varene. Varer som ikke kan tilbakeføres til lager vil bli fakturert på vanlig måte.

NB! Enda viktigere blir det derfor at alle kunder som har lagt ordre for fremtidige leveranser kansellerer disse ordrene raskest mulig dersom man ser at det ikke vil bli behov for varene. Dette gjøres elektronisk før stopptid, alternativt per telefon med Kundeservice på det aktuelle ASKO-selskap.