BAMA Storkjøkken

Reklamasjon og retur BAMA Storkjøkken

Publisert: 12. februar 2020

For alle Konsummedlemmer som benytter BAMA portalen så benyttes vedlagte rutine., eller mail. Telefon vil f.o.m 01.04 ikke lenger mottas godtas som gyldig reklamasjon.

Les mer i vedlegget under.