NorEngros

Produkter innenfor smittevern – fortsatt like aktuelt

Publisert: 8. november 2020

Daglig blir vi minnet om viktigheten av hygiene og smittevern. Og daglig  ser vi også dessverre, eksempler på hvor viktig forebyggende tiltak er for at vi skal kunne holde samfunnet i gang. Hos Olafsen Engros har vi, ved hjelp av gode innarbeide smittevernsrutiner og ansatte som tar dette på høyeste alvor, klart å opprettholde normal drift i butikkene, på lager og i administrasjon. Vedlagt ligger en kort presentasjon av noen av våre hverdagshelter😊

Produkter som gir god og effektiv effekt mot Covid 19 har vært utfordrende å få tilgang på. Hele Norengros-kjeden  har jobbet nærmest dag og natt for å sikre en jevn varetilgang, det har vært svært utfordrende. Vedlagt finner du en oversikt over de produktene vi har god tilgang på pr nå. Da vi ser at smittesituasjonen kan endre seg raskt, anbefaler vi dere å være aktive i planleggingen fremover. Kartlegge behovene deres både i forhold til dagens situasjon og fremtidig behov.

Les mer i vedleggene under.