Nortura Proff

Informasjon overgang nytt datasystem i Tønsberg

Publisert: 23. januar 2020

Nortura skal implementere SAP i Tønsberg fra mandag 3.februar. Dette vil få noen konsekvenser for våre kunder da vi dessverre må holde ekspedisjonen i  Tønsberg stengt i en kort periode mens vi legger over til nytt system.

Hvordan kan dere hjelpe oss for å få overgangen til å gå så smidig som mulig:

  • Varebestilling for uke 5 gjøres tidlig i uken
  • Ta inn litt ekstra varer som er kritisk for deres drift
  • Kontakte din Nortura salgskonsulent ved spørsmål
  • Varebestilling i uke 6: Bestill i god tid før din ordinære bestillingsfrist

Erfaring fra andre anlegg viser at oppstarten av nytt datasystem er krevende og gir noe treghet i vår behandling og ekspedering av kundeordre.

Les mer i vedlegget nedenfor.