Konsum Gruppen Norge AS

Beklager

Publisert: 16. september 2022

Teknisk feil ved utsendelse av Nyhetsbrev 12.09.2022

Vi i KGN ønsker å informere våre medlemmer om viktige endringer som gjøres når det gjelder eksempelvis nye avtaleleverandører, prisendringer, bonusbyggende varer eller lignende.

Ved utsending av denne type informasjon ut mandag 12.09.2022, skjedde det dessverre en teknisk feil i systemet (IT-feil). Dette resulterte i at mange medlemmer fikk en stor mengde e-poster inn i sin postkasse. Dette beklager vi på det sterkeste.

Vi iverksatte tiltak umiddelbart når avviket ble oppdaget. Vi har valgt å stenge systemet vi benyttet. Systemet vil aldri mer bli tatt i bruk. Vi har rapportert avviket til Datatilsynet, da vi ønsker å håndtere dette avviket på en profesjonell måte. Vi tar en gjennomgang av alle sider av denne saken.

Vi takker våre medlemmer for tålmodigheten og hvordan dere taklet og stod i denne hendelsen. Vi beklager igjen for det inntrufne.

 

Med vennlig hilsen
Konsum Gruppen Norge AS