ASKO Servering

ASKO Servering informerer

Publisert: 26. mai 2023

ASKO Servering skal utføre systemvedlikehold. Du kan bestille varer som normalt, men du vil ikke vil motta ordrebekreftelse fra ASKO Servering i perioden vedlikeholdet utføres. Ordre som er sendt inn i perioden vil automatisk bli registrert i våre systemer når vi er tilbake i normaldrift. Du vil når vi er tilbake i normaldrift motta din forsinkede ordrebekreftelse. Bestill gjerne i god tid før vedlikehold skal utføres.

Periodene for når det utføres vedlikehold og ordrebekreftelse vil være forsinket:
•  Fredag 2. juni kl 18.00 til lørdag 3. juni kl 18.00
•  Lørdag 10. juni kl 14.00 til søndag 11. juni kl 02.00