Mills Proff Partner

10%  i Juli og August

Publisert: 20. juni 2022

10 %  på utvalgte produkter

– Måltidssalater, kuvertmargarin og ColeSlaw. Noe som kan gjøre hverdagen
litt lettere i disse tider med manko på personale.